Condiții pentru publicare

Ghid de tehnoredactare


Revista Etnosfera publică articole atât în limba română, cât și în limba engleză din toate domeniile conexe sociologiei.

Autorii articolelor sunt rugați să respecte următoarele cerințe pentru publicare: Studiile și articolele trimise redacției noastre pentru publicare vor fi recenzate de către doi referenți în mod anonim. În funcție de recomandările făcute de către cei doi specialiști, colectivul operativ al revistei va lua decizia finală în legătură cu acceptarea/respingerea articolului respectiv. În cazul respingerii unui studiu, în baza concluziilor formulate în urma procesului de evaluare, autorii pot aduce îmbunătățiri articolului și retrimite studiul pentru o nouă evaluare. Procesul de evaluare durează între 4 - 6 săptămâni.

Articolele se trimit prin e-mail la adresa redactia@etnosfera.ro, prin poștă la adresa redacției sau se depun direct la sediul redacției.

Important! Autorii articolelor poartă întreaga responsabilitate asupra conținutului textelor publicate.